Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/13/2015
Data ogłoszenia: 2015-09-29 godz: 12:35
Termin składania ofert: 2015-10-08 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-10-08 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (pdf)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (WERSJA EDYTOWALNA doc)

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 29.09.2015

WYJAŚNIENIA DO SIWZ Z DNIA 05.10.2015

Wróć do listy