Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/12/2015
Data ogłoszenia: 2015-09-07 godz: 22:52
Termin składania ofert: 2015-09-15 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-09-15 godz: 12:15
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 09.09.2015

Poprawiony Załącznik nr 2 SIWZ (Formularz cenowy) (wersji edytowalna)

Informacje przekazywane po wyborze oferty

Wróć do listy