Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

WYBÓR ORGANIZATORA KSZTAŁCENIA PROWADZĄCEGO KURSY: SPECJALISTYCZNY - ŻYWIENIE ENTERALNE I PARENTERALNE ORAZ KWALIFIKACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO I PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO PRZEZNACZONYCH DLA PIELĘGNIAREK

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP/11/2015
Data ogłoszenia: 2015-08-07 godz: 20:11
Termin składania ofert: 2015-08-17 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-08-17 godz: 11:15
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 10

ZAŁĄCZNIK NR 11

ZAŁĄCZNIK NR 12

ZAŁĄCZNIK NR 13

ZAŁĄCZNIK NR 14

Informacje przekazywane po wyborze oferty

Wróć do listy