Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

dostawa materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek dla dorosłych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/10/2015
Data ogłoszenia: 2015-08-05 godz: 11:29
Termin składania ofert: 2015-08-12 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-08-12 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjasnienia do SIWZ

Informacje przekazywane po wyborze oferty

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania w częsci Zadanie nr 2

Wróć do listy