Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/08/2015
Data ogłoszenia: 2015-06-10 godz: 18:00
Termin składania ofert: 2015-06-18 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-06-18 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA OGLOSZENIA

POWIADOMIENIE O WYBORZ OFERTY

Wróć do listy