Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA NABIAŁU

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/7/2015
Data ogłoszenia: 2015-05-11 godz: 18:51
Termin składania ofert: 2015-05-19 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-05-19 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy