Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA JAJ

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/26/2015
Data ogłoszenia: 2015-04-28 godz: 14:07
Termin składania ofert: 2015-05-06 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-05-06 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowy

Projekt umowy

Wróć do listy