Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa tlenu medycznego i dzierżawa butli do SPZZOZ „Sanatorium” im Jana Pawła II w Górnie

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/25/2015
Data ogłoszenia: 2015-04-24 godz: 11:59
Termin składania ofert: 2015-04-30 godz: 13:00
Termin otwarcia ofert: 2015-04-30 godz: 13:10
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe

Wróć do listy