Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa środków czystości (2 pakiety) do Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/24/2015
Data ogłoszenia: 2015-04-23 godz: 08:52
Termin składania ofert: 2015-04-29 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-04-29 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Piróg
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Formularz cenowy - pakiet 1

Formularz cenowy - pakiet 2

MODYFIKACJA

Zapytanie ofertowe - po modyfikacji

Formularz cenowy - pakiet 1 - po modyfikacji

Wróć do listy