Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Przegląd sprzętu medycznego

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/16/2015
Data ogłoszenia: 2015-03-18 godz: 22:36
Termin składania ofert: 2015-03-26 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2015-03-26 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - przegląd sprzetu medycznego

Wróć do listy