Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Zakup i dostarczenie do siedziby SPZZOZ Sanatorium w Górnie bonów towarowych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia:
Znak sprawy: ST/DZP-P/15/2015
Data ogłoszenia: 2015-03-17 godz: 16:23
Termin składania ofert: 2015-03-24 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-03-24 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa bonów towarowych

Wróć do listy