Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Odbiór odpadów komunalnych z SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/07/2015
Data ogłoszenia: 2015-02-19 godz: 10:07
Termin składania ofert: 2015-02-26 godz: 14:00
Termin otwarcia ofert: 2015-02-26 godz: 14:15
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe

Wróć do listy