Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa artykułów spożywczych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/07/2014
Data ogłoszenia: 2014-11-26 godz: 23:19
Termin składania ofert: 2014-12-05 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2014-12-05 godz: 12:15
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja SIWZ z dnia 01.12.2014 r.

Zapytania do siwz z dnia 02.12.2014 r.

Modyfikacja SIWZ z dnia 02.12.2014 r.

Załącznik nr 2A w wersji edytowalnej (.doc)

Załącznik nr 2A w wersji edytowalnej (.dot)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (ZADANIE NR 2)

Wróć do listy