Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa pieczywa

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/12/2014
Data ogłoszenia: 2014-10-20 godz: 11:13
Termin składania ofert: 2014-10-27 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2014-10-27 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowy

Projekt umowy

Wróć do listy