Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek dla dorosłych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/06/2014
Data ogłoszenia: 2014-06-18 godz: 13:55
Termin składania ofert: 2014-06-26 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2014-06-26 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ nr 1

Wyjaśnienia do SIWZ nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wróć do listy