Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa nabiału

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/04/2014
Data ogłoszenia: 2014-04-24 godz: 09:59
Termin składania ofert: 2014-05-05 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2014-05-05 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wróć do listy