Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa leków

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/03/2014
Data ogłoszenia: 2014-03-26 godz: 11:36
Termin składania ofert: 2014-04-03 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2014-04-03 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ

Zapytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia SIWZ na podstawie otrzymanych zapytań

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wróć do listy