Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa bonów towarowych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/02/2014
Data ogłoszenia: 2014-03-17 godz: 14:14
Termin składania ofert: 2014-03-25 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2014-03-25 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wróć do listy