Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa leków

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/01/2014
Data ogłoszenia: 2014-02-25 godz: 12:53
Termin składania ofert: 2014-03-05 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2014-03-05 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ

MODYFIKACJA SIWZ z dnia 26.02.2014 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wróć do listy