Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Odbiór odpadów komunalnych z SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie - Zapytanie ofertowe

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/01/2014
Data ogłoszenia: 2014-02-22 godz: 18:22
Termin składania ofert: 2014-02-27 godz: 13:00
Termin otwarcia ofert: 2014-02-27 godz: 13:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - odbiór odpadów komunalnych

Zalącznik - odpady komunalne

Załącznik - Projekt umowy

Wróć do listy