Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa Skomputeryzowanego zestawu polisomnograficznego do diagnostyki bezdechu sennego

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/13/2013
Data ogłoszenia: 2013-11-22 godz: 13:17
Termin składania ofert: 2013-12-02 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2013-12-02 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wróć do listy