Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa sprzętu medycznego

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/12/2013
Data ogłoszenia: 2013-10-31 godz: 20:07
Termin składania ofert: 2013-11-13 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2013-11-13 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 07.11.2013

Modyfikacja SIWZ z dnia 07.11.2013

Zawiadomienie o wyborze oferty 

Wróć do listy