Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa pieczywa

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/10/2013
Data ogłoszenia: 2013-10-04 godz: 19:11
Termin składania ofert: 2013-10-14 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2013-10-14 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wróć do listy