Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek dla dorosłych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/07/2013
Data ogłoszenia: 2013-05-16 godz: 22:01
Termin składania ofert: 2013-05-28 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2013-05-28 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

Odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wróć do listy