Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/06/2013
Data ogłoszenia: 2013-04-29 godz: 11:41
Termin składania ofert: 2013-05-07 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2013-05-07 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wróć do listy