Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa sprzętu medycznego

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/04/2013
Data ogłoszenia: 2013-04-04 godz: 13:43
Termin składania ofert: 2013-04-12 godz: 13:00
Termin otwarcia ofert: 2013-04-12 godz: 13:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wróć do listy