Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium w Górnie

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP/04/2013
Data ogłoszenia: 2013-03-06 godz: 20:00
Termin składania ofert: 2013-03-14 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2013-03-14 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

ogłoszenie

SIWZ

Szczegółowe warunki zamówienia

Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 10 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty - ogłoszenie o wynikach postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego dla zadań PAKIETU II

Wróć do listy