Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa bonów towarowych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/03/2013
Data ogłoszenia: 2013-02-26 godz: 13:37
Termin składania ofert: 2013-03-06 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2013-03-06 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Ziemniak Grzegorz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wróć do listy