Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Odbiór, transport i unieszkodliwienie/zagospodarowanie odpadów medycznych i pokonsumpcyjnych z SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie o kodzie: 180103*, 180182*, 180104, 180109, 180106* oraz 180102*

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/09/2023
Data ogłoszenia: 2023-04-27 godz: 12:46
Termin składania ofert: 2023-05-09 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2023-05-09 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - odbiór, transport i unieszkodliwienie/ zagospodarowanie odpadów medycznych

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 1

Formularz oferty - Załącznik nr 2

Formularz asortymentowo - cenowy - Załącznik nr 3

Projekt umowy - Załącznik nr 4

Klauzula informacyjna - Załącznik nr 5

Oświadczenie - Załącznik nr 6

Zapytanie ofertowe, Załącznik nr 1,2,3,4,5,6 - wersja do edycji

Informacje przekazywane po otwarciu ofert

Informacje przekazywane po wyborze ofert

Wróć do listy