Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa worków foliowych (II pakiety)

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/06/2023
Data ogłoszenia: 2023-03-28 godz: 12:08
Termin składania ofert: 2023-04-05 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2023-04-05 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Dostawa worków foliowych

Formularz oferty - Załacznik nr 1                             Formularz oferty - Załącznik nr 1 (wersja edytowalna)

Formularz cenowy - Załącznik nr 2 i 3

Projekt umowy - Załącznik nr 4

Klauzula informacyjna - Załącznik nr 5

Oświadczenie - Załącznik nr 6

Informacje przekazywane po otwarciu ofert

Informacje przekazywane po wyborze ofert

Wróć do listy