Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie im. Jana Pawła II wraz z dzierżawą pojemników

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/04/2023
Data ogłoszenia: 2023-03-09 godz: 12:27
Termin składania ofert: 2023-03-17 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2023-03-17 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Formularz oferty - Załącznik nr 1

Formularz cenowy - Załącznik nr 2

Projekt umowy - Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna - Załącznik nr 4

Oświadczenie - Załącznik nr 5

Informacje przekazywane po otwarciu ofert

Informacje przekazywane po wyborze ofert

Wróć do listy