Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa worków foliowych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/11/2022
Data ogłoszenia: 2022-08-25 godz: 10:22
Termin składania ofert: 2022-09-02 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2022-09-02 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Dostwa worków foliowych

Formularz oferty - Załącznik nr 1

Formularz cenowy - Załącznik nr 2

Projekt umowy - Załącznik nr 3

Klauzura informacyjna

Oświadczenie

Informacje przekazywane po otwarciu ofert

Informacje przekazywane po wyborze oferty

Wróć do listy