Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa butli

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/06/2022
Data ogłoszenia: 2022-05-19 godz: 13:54
Termin składania ofert: 2022-05-30 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Dostawa gazów medycznych i technicznych oraz dzierżawa butli

Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania ofertowego

Modyfikacja zapytania ofertowego z dnia 24.05.2022 r. - pdf

Modyfikacja zapytania ofertowego z dnia 24.05.2022 r. - wersja edytowalna

Informacje przekazywane po otwarciu

Powiadomienie o wyborze 

Wróć do listy