Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Odbiór, transport i unieszkodliwienie/zagospodarowanie odpadów medycznych i pokonsumpcyjnych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/05/2022
Data ogłoszenia: 2022-04-28 godz: 12:44
Termin składania ofert: 2022-05-06 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2022-05-06 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i unieszkodliwienie/zagospodarowanie odpadów medycznych i pokonsumpcyjnych

Informacje po otwarciu ofert

Powiadomienie o wyborze

Wróć do listy