Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie wraz z dzierżawą pojemników

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/03/2022
Data ogłoszenia: 2022-03-10 godz: 11:40
Termin składania ofert: 2022-03-18 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2022-03-18 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie wraz z dzierżawą pojemników

Informacje po otwarciu ofert

Protokół z przeprowadzenia postępowania

Wróć do listy