Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/02/2022
Data ogłoszenia: 2022-03-01 godz: 13:32
Termin składania ofert: 2022-03-11 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2022-03-11 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe na dostawę środków dezynfekcyjnych

Formularz oferty - Załącznik nr 1        Formularz oferty - wersja edytowalna 

Formularz cenowy - Załącznik nr 2 i 3

Projekt umowy - Załącznik nr 4

Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 07.03.2022 r.

Wyjaśnienia zapytania ofertowego z dnia 08.03.2022 r.

Aktualny formularz cenowy z dnia 08.03.2022 r.

Informacja po otwarciu ofert

Protokół z przeprowadzonego postępowania

Wróć do listy