Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa 2 sztuk płuczko – dezynfektorów wraz z montażem i pierwszym uruchomieniem

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/12/2021
Data ogłoszenia: 2021-11-09 godz: 10:54
Termin składania ofert: 2021-11-18 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2021-11-18 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Dostawa 2 sztuk płuczko – dezynfektorów

Zapytanie ofertowe - Dostawa 2 sztuk płuczko – dezynfektorów - wersja edytowalna

Wyjaśnienia i zmiana treści zapytania ofertowego

Informacja po otwarciu ofert

Protokół z przeprowadzenia postępowania

Wróć do listy