Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Zapytanie ofertowe - Dostawa środków czystości i worków foliowych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/08/2021
Data ogłoszenia: 2021-08-23 godz: 10:50
Termin składania ofert: 2021-08-31 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2021-08-31 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Dostawa środków czystości i worków foliowych

Formularz cenowy

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Unieważnienie zadania 1 - Dostawa środków czystości

Powiadomienie o wyborze zadania 2 - Dostawa worków foliowych

Wróć do listy