Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i unieszkodliwienie/zagospodarowanie odpadów medycznych i pokonsumpcyjnych z SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie o kodzie: 180103*, 180182*, 180104, 180109, 180106* oraz 180102*.

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/04/2021
Data ogłoszenia: 2021-04-26 godz: 09:54
Termin składania ofert: 2021-05-10 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2021-05-10 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i unieszkodliwienie/zagospodarowanie odpadów medycznych i  pokonsumpcyjnych (pdf)

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Powiadomienie o wyborze oferty

Wróć do listy