Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądów sprzętu medycznego

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/02/2021
Data ogłoszenia: 2021-03-22 godz: 08:40
Termin składania ofert: 2021-03-30 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2021-03-30 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądu sprzętu medycznego (7 pakietów) w SPZZOZ "Sanatorium" w Górnie

Wyjaśnienie oraz zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 24.03.2021 (pdf) (wersja do edycji w formacie docx)

Zapytanie ofetowe po zmianach z dnia 24.03.2021 (wersja edytowalna docx)

Informacje przekazywane po wyborze ofert

Wróć do listy