Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/20/2020
Data ogłoszenia: 2020-11-23 godz: 20:40
Termin składania ofert: 2020-12-01 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-12-01 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ (pdf)

SIWZ (wersja edytow.docx)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy