Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa leków

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/12/2020
Data ogłoszenia: 2020-07-16 godz: 11:14
Termin składania ofert: 2020-07-24 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-07-24 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

SIWZ (PDF)

SIWZ (edyt.)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 21.07.2020 r.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy