Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH ORAZ PIELUCHOMAJTEK DLA DOROSŁYCH

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/2/2020
Data ogłoszenia: 2020-02-11 godz: 22:38
Termin składania ofert: 2020-02-20 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2020-02-20 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SIWZ (pdf)

SIWZ (wersja edytowalna .docx)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z DNIA 12.02.2020

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA Z DNIA 17.02.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z DNIA 17.02.2020

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 17.02.2020 - zmiana treminu składania i otwarcia ofert.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT (21.02.2020)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI NR 1

INFORMACJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 2

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERT W CZĘŚCIACH NR 3-6

Wróć do listy