Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

BUDOWA BUDYNKU URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DLA GAZÓW MEDYCZNYCH

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Znak sprawy: ST/DZP/15/2019
Data ogłoszenia: 2019-08-09 godz: 17:46
Termin składania ofert: 2019-08-27 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-08-27 godz: 10:15
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SIWZ (PDF)

SIWZ - WERSJA EDYTOWALNA (DOCX)

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - Rozdział 4 SIWZ

STWiOR - Rozdział 5 SIWZ

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty.

Wróć do listy