Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA LEKÓW

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/7/2019
Data ogłoszenia: 2019-06-12 godz: 15:41
Termin składania ofert: 2019-06-21 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2019-06-21 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA (pdf) (Wersja edytowalna .docx)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (Zmiana terminu składania ofert)

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 17-06-2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z DNIA 18-06-2019

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 18-06-2019

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) (data publikacji: 26.06.2016)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY (data publikacji: 08.07.2019)

Wróć do listy