Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA LEKÓW

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/5/2019
Data ogłoszenia: 2019-04-24 godz: 22:36
Termin składania ofert: 2019-05-14 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2019-05-14 godz: 12:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SIWZ (PDF) (DOCX)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (Zmiana terminu składania ofert na dzień 14-05-2019 r.)

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 29.04.2019 r. (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 02.05.2019 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 02.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 06.05.2019 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 06.05.2019 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 06.05.2019 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 08.05.2019 r.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

SPROSTOWANIE DO INFORMACJI PRZEKAZANEJ PO OTWARCIU OFERT

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI Nr 1, Nr 3 i Nr 9 (zamieszczono dn. 30-05-2019)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERT W CZĘŚCIACH NR 2, 4, 5, 6, 7 i 8 (zamieszczono dn. 31-05-2019)

Wróć do listy