Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Zapytanie ofertowe - Zapytanie Ofertowe na Odbiór, transport i unieszkodliwienie/zagospodarowanie odpadów medycznych z SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie o kodzie: 180103*, 180182*, 180104, 180109, 180106* oraz 180102*

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/3/2019
Data ogłoszenia: 2019-03-25 godz: 12:46
Termin składania ofert: 2019-04-02 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-04-02 godz: 11:15
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - na Odbiór, transport i unieszkodliwienie/zagospodarowanie odpadów medycznych z SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie o kodzie: 180103*, 180182*, 180104, 180109, 180106* oraz 180102*

Informacje przekazywane po wyborze oferty

Wróć do listy