Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądu sprzętu medycznego (6 pakietów) SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/02/2019
Data ogłoszenia: 2019-03-19 godz: 10:50
Termin składania ofert: 2019-03-25 godz: 11:30
Termin otwarcia ofert: 2019-03-25 godz: 12:00
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Wykonanie przeglądu sprzętu medycznego (6 pakietów) SPZZOZ „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie (docx) (PDF)
Informacje przekazywane po wyborze oferty

Wróć do listy