Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Zapytanie ofertowe - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z SPZZOZ "Sanatorium" w Górnie

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/01/2019
Data ogłoszenia: 2019-03-07 godz: 12:07
Termin składania ofert: 2019-03-15 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-03-15 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z SPZZOZ "Sanatorium" w Górnie

Informacje przekazywane po wyborze oferty

Wróć do listy