Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/3/2019
Data ogłoszenia: 2019-02-18 godz: 23:11
Termin składania ofert: 2019-02-26 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2019-02-26 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SIWZ (PDF) (DOCX)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy